Archive Page 2

Generalforsamling 2016

Generalforsamling for 2016 afholdes onsdag den 9. marts kl. 19. Indkaldelse, regnskab for 2015 og budget for 2016 fremgår af følgende bilag:

Indkaldelse ordinær generalforsamling 09.03.2016

Regnskab 2015, budget 2016

Sidste frist for tilmelding er fredag den 4. marts 2016.

Referat fra generalforsamling 2016

Bestyrelsen 2015

Formand:

Bue Raun Andersen, Derbyvej 23

Næstformand:

Søren Jensen, Vejlands Allé 80

Kasserer:

Erik Truelsen,  Portlandsvej 22

Bestyrelsesmedlemmer:

René Adrian,  Portlandsvej 24
Henriette Larsen,  Derbyvej 28

 

Administration:
HALDGUTTENBERG Advokatfirma
v/Rie Cecilie Grøndal Kragh
Advokatfuldmægtig
Halds Gaard
Nikolajgade 22
DK-1068 København K
telefon : 33115030

E-mail: info@haldguttenberg.dk

Bestyrelsen 2014

Formand:
René Adrian,  Portlandsvej 24

Næstformand:
Henriette Larsen,  Derbyvej 28

Kasserer:
Erik Truelsen,  Portlandsvej 22

Bestyrelsesmedlemmer:
Jimmi Clemmensen, Oxford Allé 55
Bue Raun Andersen, Derbyvej 23

Suppleanter:
Søren Jensen, Vejlands Allé 80
Helle Winther, Portlandsvej 31

Administration:
HALDGUTTENBERG Advokatfirma
v/Rie Cecilie Grøndal Kragh
Advokatfuldmægtig
Halds Gaard
Nikolajgade 22
DK-1068 København K
telefon : 33501130

Bestyrelsens 2012

Formand:
René Adrian
Portlandsvej 24
Næstformand:
Jimmy Clemmesen
Oxford Allé 55
Kasserer:
Erik Truelsen
Portlandsvej 22
Bestyrelsesmedlemmer:
Henriette Larsen
Derbyvej 28
Søren Jensen
Vejlands Allé 80
Suppleanter:
Flemming Jensen
Derbyvej 22

Administration:

HALDGUTTENBERG Advokatfirma
v/Rie Cecilie Grøndal Kragh
Advokatfuldmægtig
Halds Gaard
Nikolajgade 22
DK-1068 København K
telefon : 33501130

Referat fra Generalforsamling den 9. marts 2011

Referat 2011

Generalforsamling dokumentation

Generalforsamling 9. marts 2011

GF Budget 2011

GF Regnskab 2010 og budget 2011

Regnskab 2010

Statusskrivelse vedr. vejprojekt

2011-01-16 Statusskrivelse vedr. vejprojekt